Ontwerp

Van idee naar realisatie van een bouwproject vergt een gedegen werkwijze. Via gerichte vraagstellingen en goed overleg wordt een optimale beeldvorming van het gewenste doel bereikt. De basis van het ontwerp wordt dus gevormd door de wensen en ideeën van u als opdrachtgever.

Aan de hand van bepalende factoren zoals het PROGRAMMA VAN EISEN, de stedelijke inpassing, het beschikbare budget en de gewenste vormgeving, zal een ontwerp worden opgezet. Reeds bij de eerste schets wordt het ontwerp getoetst op functionaliteit, bruikbaarheid en zichtbaarheid. Na goedkeuring wordt de schets uitgewerkt tot een te realiseren plan.

 Kernactiviteiten:  ontwerp nieuwbouw en verbouw  – bouwtekeningen en detaillering – 3D visualisering