Disclaimer

De bijgaande bestanden zijn door Bouwkundig advies- en ontwerpburo Den Hollander B.V. geproduceerd en aan u ter beschikking gesteld

als onderlegger voor de door u te verrichten tekenwerkzaamheden, uitsluitend ten behoeve van het betreffende project.

Indien u deze bestanden als onderlegger gebruikt, dient u de tekeninghoofden te verwijderen en de hieruit geproduceerde bestanden te

voorzien van uw eigen bedrijfskenmerken.

 

Het auteursrecht blijft voorbehouden aan Bouwkundig advies- en ontwerpburo Den Hollander B.V..

 

De geleverde bestanden mogen enkel met schriftelijke toestemming van Bouwkundig advies- en ontwerpburo Den Hollander B.V. aan derden ter

beschikking worden gesteld.

 

Bij ontvangst en ingebruikneming door de afnemer (geadresseerde) vrijwaart deze Bouwkundig advies- en ontwerpburo Den Hollander B.V.

voor de navolgende zaken:

  1. Verschillen in "getekende" maten en "gemaatvoerde" maten;
  2. Verschillen in "aangegeven" schaal en "werkelijke" schaal op tekening;
  3. Latere wijzigingen in onze bestanden ten opzichte van reeds verstrekte bestanden;
  4. Aanwezigheid van virussen en/of beschadigingen;
  5. Schade en kosten die ontstaan door wijzigingen, aanvullingen, bewerkingen, verstrekking aan derden;
  6. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle gegevens die worden verstrekt aan derden c.q. die worden geproduceerd met behulp van de verstrekte digitale bestanden.