Kostenbeheersing

In de verschillende fasen van het bouwproject is het belangrijk om inzicht te hebben in de te verwachten realisatiekosten. Hiervoor is het noodzakelijk dat budgetten en kostenoverzichten vakkundig worden opgesteld en beheerst, binnen het ter beschikking staande budget.

In de aanbestedingsfase moet je weten welke aanbestedingsvorm wordt gevolgd, wat de kwaliteit is van de aanbestedingsstukken, welke aannemers worden aangeschreven, welke afspraken worden gemaakt, enz.

Tijdens de uitvoering van het bouwproject is gedegen toezicht van groot belang. Hierdoor kan direct worden ingegrepen zodra er afwijkingen worden geconstateerd en zullen meer- en minderwerken beter beheersbaar blijven.

Kernactiviteiten: financiële haalbaarheidsanalyse – budgetbegrotingen – directiebegrotingen – detailbegrotingen – aanbestedingen – beheer meer- en minderwerken