constructietekeningen en berekeningen

Vaak onzichtbaar maar wel een van de belangrijkste onderdelen van een bouwwerk zijn de constructieve elementen. Om de benodigde constructie inzichtelijk te krijgen is het noodzakelijk hiervoor constructieberekeningen te maken. In deze constructieberekeningen worden alle dragende constructies binnen het bouwproject berekend en gecontroleerd op sterkte en vervorming. Deze berekeningen worden verwerkt in de constructietekeningen en geven een duidelijke weergave van de totale constructie. Hierbij valt te denken aan het funderingsplan, de vloeren, de hoofddraagconstructie en de benodigde detailleringen.

Doordat wij beschikken over een eigen constructieafdeling is er direct contact met de bouwkundige tekenaars. Hierdoor vindt een optimale afstemming plaats tussen de constructie en de bouwkundige uitwerking.

Kernactiviteiten: constructieberekeningen – constructietekeningen – constructierapporten – directievoering – inspecties – constructieadvies