Berekeningen bouwbesluit

Het bouwbesluit omvat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken minimaal moeten voldoen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Door goede opleidingen en de dagelijkse praktijk zijn wij permanent op de hoogte van de meest actuele regelgeving en weten we exact wat de mogelijkheden zijn binnen het beoogde bouwplan.

 Kernactiviteiten: bouwkundig tekenwerk – visualisaties en presentatietekeningen – vlucht- en ontruimingsplannen – opname en inmeting